Sản phẩm
Sứ mệnh hàng đầu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội để mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
Time Tracking
Ứng dụng di động giúp cải thiện hiệu suất quản lý thời gian trong công việc hàng ngày

Khách hàng:
Phan Hoàn Vũ

Lĩnh vực:
Quản lý nhân sự

Thời gian dự án:
15 tháng

Công cụ và công nghệ:
Backend - Java, Frontend - Angular,Desktop application - Python, Design system - Solving real-world challenges for million user application, Cross review code

Số lượng:
5 thành viên

Tổng quan

Với sự gia tăng của COVID-19, mọi người phải làm việc từ xa trong một thời gian dài. Làm việc từ xa mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong thời đại COVID-19 và để áp dụng hiệu quả văn hóa này, hầu hết các công ty đều cố gắng thiết lập một hệ thống theo dõi thời gian cho phép nhân viên theo dõi và chia sẻ mọi thứ họ làm việc với đội ngũ

Hiện nay, các hệ thống theo dõi thời gian hiện có có thể giải quyết gần như tất cả các nhu cầu kinh doanh, tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề thực tế chưa hoàn chỉnh cần được giải quyết

Vấn đề

Theo một nghiên cứu mới đây của Deloitte, hơn 30% người tham gia báo cáo rằng nhập thời gian bằng tay và điều chỉnh dữ liệu là hai quy trình tốn thời gian nhất. Theo Acumen Data Systems, năm 2020, việc theo dõi thời gian tự động có thể loại bỏ sự lãng phí năng suất và thu hồi hơn 666.400 đô la mỗi năm

Trộm thời gian - khi nhân viên làm tròn giờ làm việc hoặc nhận tiền cho công việc họ thực sự không làm. Nghiên cứu của Connecteam năm 2020 ước tính hơn 75% doanh nghiệp tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi việc trộm thời gian

Đo lường năng suất - Khi thiết lập một hệ thống theo dõi thời gian, một trong những nhu cầu kinh doanh quan trọng nhất là cách họ có thể đo lường năng suất của nhân viên thông qua việc theo dõi.

Quản lý lương - Quản lý lương là một trong những quy trình phức tạp nhất đối với HR, đặc biệt khi số lượng nhân viên ngày càng tăng, điều này có thể khó khăn trong việc theo dõi mỗi chiếc séc của nhân viên

Mục tiêu

Với các vấn đề được liệt kê ở trên, NTAP được xác định là một công cụ theo dõi thời gian có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh chưa hoàn chỉnh hiện có. NTAP được xác định là một công cụ tăng tốc cho sự chuyển đổi của thế giới sang một phong cách làm việc kết hợp mới. Trong tương lai gần, NTAP mục tiêu sẽ trở thành một trong những công cụ theo dõi thời gian tốt nhất trên thế giới

Giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, NTAP đề xuất các giải pháp có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề hiện có khi sử dụng các công cụ theo dõi thời gian

Theo dõi thời gian tự động - Ngoài việc theo dõi thời gian bằng tay, chúng ta có thể thấy điều đó trong hầu hết các công cụ phổ biến như Toggle hoặc Clockify. NTAP sẽ cung cấp cho doanh nghiệp nhiều tùy chọn cho phép quản lý/công ty có thể theo dõi tự động việc sử dụng máy tính của nhân viên của họ. Với tính năng này, nhân viên sẽ không mất thời gian để theo dõi thời gian bằng tay, mọi thứ sẽ được tự động theo dõi và phân loại cho từng dự án và công việc.

Đo lường năng suất - Bằng cách phân tích việc sử dụng máy tính, một trong những nhiệm vụ của NTAP là đo lường năng suất của nhân viên một cách chính xác nhất

Bảng thời gian / Quản lý lương / Quản lý nhân sự - Ngoài tính năng chính là theo dõi thời gian, NTAP cũng cung cấp một tính năng hỗ trợ không chỉ giúp nhân viên mà còn có thể giúp HR/Quản lý hoàn thành một số nhiệm vụ quản lý càng sớm càng tốt

Tích hợp - Để linh hoạt với các nhu cầu của cả thế giới, NTAP được thiết kế để tích hợp với nhiều dịch vụ bên thứ ba như Slack, Jira ...

Nâng Tầm Thương Hiệu Của Bạn,
Cùng Chúng Tôi